Enter Title
 

در زمان تاسیس دانشگاه فنی تهران مهندسین در زمان فارغ التحصیلی ضمن دریافت مدرک تحصیلی خود در مراسمی مخصوص همراه با هم این قسم نامه را با صدای بلند ایراد می کردند و تا سال 1330 این مراسم اجرا می شد ولی به مرور به فراموشی سپرده شد به نظر جای این مراسم در دانشکده های فنی ایران خالی می باشد .

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای کمیته ملی معدن ایران (سال 1396) محفوظ می باشد.