Enter Title
 

 

 
 

مقدمه:

1-    در اولین کنگره بین المللی معدن که در سال 1958 در شهر ورشو لهستان تشکیل شده، به منظور ادامه همکاری جهانی در خصوص علوم و فنون رشته های مختلف معدنی، یک سازمان بین المللی دائمی تحت عنوان کنگره جهانی معدن تشکیل گردید.
2-    در جهت ارتقای سودمند این همکاری ها اعضای کمیته بین المللی کنگره جهانی معدن، نمایندگانی از  39 کشور تصمیم به تدوین اساسنامه کنگره جهانی معدن نمودند.
3-    اهداف کنگره جهانی معدن به شرح زیر می باشد:
الف-ارتقاء و پشتیبانی از همکاری های علمی و فنی در سطوح ملی و بین المللی در رشته های معدنی (غیر نفتی) و توسعه شناسایی منابع معدنی.
ب-تبادل اطلاعات در سطح جهانی با هدف نیل به توسعه جنبه های علوم معدنی، تکنولوژی، اقتصاد معدن، سلامتی و ایمنی و حفظ محیط زیست
4-    مدیریت سازماندهی کنگره های جهانی به عهده کمیته سازماندهی کنگره جهانی معدن می باشد که منبعد به نام کمیته ذکر خواهد گردید.
5-    تحقق اهداف کنگره جهانی معدن بعهده تشکیلات ملی معدنی کشورها می باشد (منبعد در این اساسنامه کمیته ملی نامیده می شود) که در کمیته حضور خواهند داشت.
ماهیت این تشکیلات و کمیته با توجه به شرایط هر کشور متفاوت است ولی همواره به عنوان نماینده ملی کشور تلقی می شود.
زبان رسمی کنگره جهانی معدن می تواند انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی و اسپانیایی باشد ولی زبان انگلیسی و روسی در ملاقات های مربوط به کمیته و کنگره جهانی معدن استفاده می گردد.
در کشورهای میزبان کنگره جهانی معدن، استفاده از دیگر زبانهای کنگره و زبان ملی کشور میزبان برای تشکیل کنگره در آن کشور میتواند مد نظر قرار گیرد.
 

قسمت1

 
 

کنگره جهانی معدن:

 

 

 

بند 1-جلسات مربوط به کنگره جهانی معدن

1-    کنگره جهانی معدن بطور معمول در حدود هر سه سال یکبار برگزار می گردد.
2-    موضوع، زمان و محل جغرافیایی کنگره توسط کمیته تعیین می گردد.
3-    کمیته مسئول سازماندهی هر یک از کنگره های می باشد و کمیته می بایستی با تصمیمات زیر مجموعه ای موضوع کنگره و مقالات و نحوه سرپرستی و هدایت و گزینش آنها را رهبری نماید.
4-    جزئیات سازماندهی هر کنگره می بایستی در کشور میزبان صورت پذیرد.
 
 
 
 
5-    کمیته ملی یا تشکیلات شناخته شده معدنی هر کشور که کنگره در آن تشکیل می گردد مسئول مدیریت سازماندهی و هدایت مالی آن می باشد.
6-     رئیس کنگره جهانی معدن در هر کشور که کنگره در آن تشکیل می گردد توسط مسئولین مربوطه آن کشور تعیین می گردد.
 
 

بند2- شرکت کنندگان در کنگره

در هر کنگره جهانی هر شخص از هر کشور و در هر مقام که به بخش معدن علاقه داشته باشد می تواند شرکت نماید
 
 

بند3-چاپ مذاکرات و مطالب کنگره

1-    مقالاتی که در کنگره ارائه می شود می بایستی توسط کمیته ملی کشور برگزار کننده قبل از شروع کنگره به چاپ برسد.
2-    مباحث و سخنرانی های رسمی و غیره که در کنگره مطرح می گردد می بایستی پس از اتمام کنگره توسط کمیته ملی کشور میزبان چاپ و منتشر گردد.
3-    مذاکرات رسمی بطور معمول می بایستی با زبان روسی و یا انگلیسی چاپ گردد و کشور میزبان می تواند نسخه ای از آنها را به زبان های رسمی دیگر و همچنین به زبان کشور میزبان تدوین نماید. .
 
 

قسمت 2

 

 

 

کمیته بین المللی کنگره جهانی معدن:

 
 

بند 4- ماهیت کمیته

کمیته یک ارگان دائمی کنگره جهانی معدن بوده و یک تشکیلات غیر دولتی بین المللی می باشد که از افرادی با فکر هماهنگ در بخش علوم معدنی و تکنولوژی تولید تشکیل گردیده، رهبری و تدارک هر یک از کنگره های جهانی معدن را عهده دار می باشد.
 

بند5-اهداف و حقوق کمیته

1-    ارتقای اهداف کنگره جهانی معدن براساس آنچه که در پاراگراف 3 مقدمه آمده است.
2-    مدیریت در امور سازماندهی کنگره جهانی معدن
3-    ایحاد گروه های وابسته بصورت دائمی و موقت (نظیر کمیسیون ها-کارگروه ها- دفتر و ....) برای مطالعه موضوعات و اهداف مشخص که توسط کمیته تعیین می گردد.
4-    برقراری ارتباطات با سایر ارگان های ملی و بین المللی که در علوم و مسائل مورد علاقه مرتبط به معدنکاری می باشد.
 
 
 
 

بند6-عضویت

1-    کمیته متشکل از اعضاء ذیل می باشند.
الف: اعضاء
1-    نماینده کمیته ملی که این اساسنامه را قبول نموده است.
2-    نمایندگان ملی از مراکز علمی و فنی، مشتمل از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و یا رشته های دیگر که بصورت حرفه ای در تشکیلات معدنی یا صنعتی و علوم معدنی درگیر می باشند.
در کشورهایی که فاقد کمیته ملی می باشند فردی از گروه های نامبرده بالا به عنوان اولین اقدام تا تشکیل کمیته ملی جهت این امر پذیرفته می شود.
ب: اعضای افتخاری:
1-     افرادی که کمک های چشمگیر به تشکیلات کنگره جهانی معدن نموده اند و یا همکاری ارزنده ای داشته اند نیز می توانند به عنوان نامزد کمیته از طرف کمیته ملی و یا رئیس کمیته معرفی شوند.
2-    کمیته می تواند از سایر ارگان های بین المللی جهت نمایندگی و یا شرکت در جلسات کمیته دعوت نماید.
3-    اجازه ورود افراد و اعضاء جدید به کمیته می بایستی با تائید کمیته انجام پذیرد.
4-    هر کشور می تواند با معرفی حداکثر 4 نفر به عنوان اعضای کمیته اقدام نماید که این افراد خارج از افراد هیأت رئیسه کمیته و اعضای افتخاری می باشند. این افراد می بایستی الزاما نماینده بخش معدنی کشور بوده و حمایت خود را در طول خدمت در کمیته ادامه دهند.  
 
 

بند 7-ریاست کمیته

1-    اعضای کمیته می بایستی یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر نایب رئیس اول تا تعداد 7 نفر نایب  رئیس از بین خود انتخاب نمایند که مدت زمان آن 4 سال و با حق انتخاب مجدد پس از دوره مذکور می باشد.
2-    هر نایب رئیس کمیته می بایستی ساکن کشوری به غیر از کشور رئیس و نایب رئیس اول کمیته باشد.
3-    اختیارات و وظایف رئیس کمیته به شرح زیر می باشد:
-         راهبری و هدایت فعالیت های کمیته
-         حضور در جلسات مختلف کمیته
-         نمایندگی کمیته در کلیه مسائل بین المللی
-         مدیریت و نظارت بر کار دبیر کمیته
4-    نایب رئیس اول می تواند در زمان هایی که رئیس قادر به انجام وظایف نیست بطور موقت به جای ایشان ایفای نقش و تصمیم گیری نماید. اگر هر دو نفر ( رئیس و نایب رئیس اول ) قادر به انجام امور نباشند یکی دیگر از نایب رئیس‌ها میتواند وظایف نامبردگان را انجام دهد.
 
5-    در صورتیکه رئیس استعفا بدهد یا بازنشسته شود و یا نتواند اهداف محوله را به انجام برساند نایب رئیس اول کمیته می تواند کلیه وظایف ایشان را انجام دهد تا در انتخابات بعدی رئیس کمیته مجددا در جلسه کمیته انتخاب شود.
6-     عنوان رئیس کمیته سه ماه پس از انتخابات  تنفیذ و اجرایی می شود.
 
 

بند8- دبیرخانه کمیته

1-    دبیرخانه شامل دبیر کل و کارمندان مکلف می باشند.
2-    دبیر کمیته توسط ریاست کمیته منصوب و بعد از تصویب کمیته بر اساس دستورات ریاست کمیته انجام وظیفه می نماید.
3-    دبیر خانه کمیته در شهر کاتوویس لهستان بوده که آدرس این
 

Plac Gwaricow 1.40-166-Katowic (Poland)2

می باشد.  تغییر محل آن به نظر کمیته بستگی دارد.
 
 

بند9- جلسات کمیته ( Meeting of the Committee )

1-    جلسات کمیته معمولاً یکبار در سال تشکیل می گردد ولی جلسات فوق العاده ویژه نیز ممکن است قبل از تشکیل کنگره جهانی تشکیل شود.
2-    زمان و مکان تشکیل جلسات توسط کمیته در انتهای جلسات قبلی تعیین می گردد. جلسات کمیته نیز می تواند با پیشنهاد ریاست یا تقاضای یک سوم اعضای کشورهای عضو تشکیل گردد.
3-    دعوتنامه جهت اعضاء توسط ریاست به افراد عضو ارسال می گردد که زمان آن حداقل 2 ماه قبل از تشکیل جلسه بوده و در دعوتنامه موضوع بحث و ضمائم آن اعلام می گردد.
4-    کمیته ملی و یا سازمان معادل آن در کشور میزبان بایستی خبر تشکیل جلسه را به همراه هزینه ها- مسائل جنبی در ارتباط با شرکت کنندگان را با اطلاع اعضاء برساند
5-    برای انتخاب رئیس و نواب او و اصلاحیه های مورد نیاز در اساسنامه می بایستی حداقل 50درصد از کشور های مختلف عضو حضور داشته باشند.
6-     کمیته براساس قانون تصمیمات را به اتفاق آراء اتخاذ می نماید. و در صورتیکه در خصوص انتخاب هیأت رئیسه و تغییراتی در اساسنامه نیاز به رای گیری باشد، تصمیمات در رای گیری با توجه به اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر در جلسه کمیته انجام خواهد گرفت و در سایر موارد معمولی نظر اکثریت نافذ است.
لازم به یادآوری است که هر کشور عضو یا به نمایندگی از گروهی از کشورهای عضو که با اعضاء خود در کمیته حضور پیدا می کنند فقط دارای یک رأی واحد می باشند.
7-    در انتهای تشکیل هر جلسه دبیرخانه مکلف به تدوین پیش نویس صورت جلسه در حد امکان به           زبان های رسمی بوده که بایستی سریعا تهیه و به تائید و امضای اعضای شرکت کننده برساند.
کمیته ملی و یا تشکیلات معادل آن در هر کشور میزبان بایستی از دادن کمک به موارد مورد نیاز همکاری لازم را داشته باشد. صورت جلسه به زبان های مختلف باقیمانده توسط دبیرخانه تدوین و متعاقباً به کشورهای مربوطه ارسال خواهد گردید.
 
 
 
 

بند10-امور مالی

1-    هزینه هر یک از کشورهای عضو سالیانه 250 دلار می باشد که این مبلغ بخشی از  هزینه های فعالیت دبیرخانه IOC را تامین می کند. (4ïï)
2-    هزینه ثبت نام کنگره برای اعضاء و اعضای افتخاری الزامی نبوده و بستگی به نظر کشور میزبان کنگره می باشد.
3-    کلیه هزینه های مربوط به دبیرخانه به عهده کشور  محل اقامت رئیس کمیته می باشد.
4-    کلیه هزینه هایی که به طور مستقیم در ارتباط با برگزاری و هدایت کمیته می باشد توسط کمیته ملی و یا کمیته معادل آن در کشور میزبان کمیته پرداخت خواهد گردید.
 
 

بند 11- اصلاحیه های مربوط به اساسنامه

1-    پیشنهاد اصلاح اساسنامه توسط اعضاء بایستی با ذکر جزئیات مورد نیاز حداقل چهار ماه قبل از زمان تشکیل جلسه کمیته، بین کلیه کشورهای عضو توزیع تا در جلسه مطرح گردد.
2-    اصلاحات پیشنهادی در اولین جلسه کمیته مطرح خواهد شد و حضور هیأت نمایندگی کمیته ملی پیشنهاد دهنده در جلسه اجباری است.
3-    کمیته با توجه به اصول ذکر شده در پاراگراف 6 و بند 9 بر روی پیشنهادات تصمیم گیری خواهد نمود.
 
 

بند 12- زمان اجرایی شدن مصوبات

این اساسنامه پس از قبول اکثریت کشورهای عضو توسط نمایندگان آن کشور قابل اجرا می باشد.
 
 

بند13-صحت متن قوانین

متن اساسنامه به زبان های انگلیسی، فرانسه، روسی، آلمانی و اسپانیایی حکم واحد را دارد.
ï-  اصلاحات انجام شده در هشتاد و دومین اجلاس IOC در سال 2001
ïï- بر اساس اظهارات مطرح شده در جلسه IOC در هشتاد و چهارمین اجلاس در دهلی نو   در 31 نوامبر 2003
4 و 3 و 2 و 1 - اصلاحات انجام شده در هشتاد و ششمین اجلاس در نوامبر 2005 در تهران
 
 
این قوانین در هفتاد و هفتمین اجلاس IOC در تاکس کو مکزیک در سیزدهم اکتبر 1997 و بر پایه تغییراتی که توسط کمیته ملی بر روی اساسنامه مصوب جون 1977 در هفتاد و ششمین اجلاس IOC در پراگ در آوریل 1997 و تغییرات بعدی که در نوامبر 2005 در اجلاس تهران و در هشتاد و ششمین جلسه IOC انجام شده است میباشد.
 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای کمیته ملی معدن ایران (سال 1396) محفوظ می باشد.